รูปหินอ่อน, ภาพเซรามิก

ภาพเซรามิกที่ทำด้วยวิธีเดิม                        เซรามิกที่ทำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ceramicpicture1           ceramicpicture2

<-- wqqd9333 -->