รูปหินอ่อน ภาพเซรามิก

ceramicpicture1

ภาพเซรามิกที่ทำด้วยวิธีเดิม ขาดความสวยงาม

  ceramicpicture2

ภาพเซรามิกที่ทำด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี

มีความคงทน หลายร้อยปี มันวาว สวยงาม สมจริง

เหมือนภาพถ่าย

<-- wqqd9333 -->